Näyttelyyn ilmoittautuminen


(English version below)


WWFCS - WINTER WONDERLAND FINNISH CHINCHILLA SHOW 2021

 

Suomen Chinchillayhdistys ry järjestää Winter Wonderland Finnish Chinchilla Shown ja Pet-näyttelyn lauantaina 20.11.2021 Laukaassa, Valkolan nuorisoseuratalolla.
Osoitteessa:
Valkolantie 555
41360 Valkola
LAUKAA
Virallisen ulkomuotoarvostelun arvostelevat tuomarit Catarina Börken Öhman & Anneli Åkermann, Ruotsista. Assarina toimii tuomariharjoittelija Janette Jaatinen.
Pet-luokan tuomarina toimii Ella Lonka.
Näyttelyyn osallistuvien chinchilloiden virallisessa luokassa tulee olla rekisteröity joko Suomeen tai ulkomaille.
Pet-luokassa eläinten ei tarvitse olla rekisteröityjä.
Näyttelymaksut ovat molemmissa luokissa samat.
Ethän tuo sairasta, pahasti aggressiivista, tiinettä tai poikasiaan imettävää chinchillaa näyttelyyn.
Näytteilleasettajien chinchilloineen tulee olla näyttelypaikalla
viimeistään klo 09:30. Arvostelu alkaa klo 10:00
Näytteilleasettajien tulee ottaa omat näyttelykuutiot / boxit mukaan chinchilloilleen. Yhdistys vuokraa myös muutamia näyttelykuutioita hintaan 2€/kuutio.
Näyttelymaksut:
SCY:n jäsenet: 5 €/ chinchilla
Ei jäsenet: 8 €/ chinchilla
Ilm. paikanpäällä: 10 €/ chinchilla
Yleisölle näyttely on maksuton, paikalla on nuorisoseuran pitämä kioski, josta voi ostaa mm. pizzaa.
Näyttelymaksut maksetaan Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilille FI84 5016 1020 0621 53
Viitenumero: 6541
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11.2021 klo 23:59
Tämän jälkeen voi ilmoittautua paikanpäällä Avoimeen luokkaan tai Pet-luokkaan.
Näyttelymaksun kuittikopio tulee lähettää viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä s-postitse: chinchillayhdistys@gmail.com
Kaavake vaatii ilmoittajan nimen, sähköpostiosoitteen, onko kuluvan vuoden jäsen ja ilmoitettujen eläinten määrän sekä kerrottava seuraavat asiat chinchillasta/-oista:
* Chinchillan virallinen nimi (titteleineen)
* Rekisterinumero (Suomeen tai ulkomaille virallisessa luokassa)
* Syntymäaika
* Näyttelyluokka johonka chinchilla osallistuu
* Sukupuoli
* Väri (kantajuuksineen), sekä mahdollinen turkkimutaatio
* Mahdolliset SCYn hyväksymät sertifikaatit (aika, paikka ja sertifikaatin myöntänyt tuomari)
* Kasvattaja ja maa
* Omistaja ja paikkakunta

Chinchillat jaetaan ikänsä lisäksi väriluokittain ja sukupuolittain. Angorat ja muut turkkimutaatiot kilpailevat omissa luokissaan yhtenä luokkana per turkkimutaatio.
Näyttelyssä palkitaan runsaasti chinchilloja mm. ruusukkein, pokaalein ja sponsoripalkinnoin.

 

Tarkista, että kirjoitit sähköpostisi oikein.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen näertviestin, joka sisältää mm. maksutiedot.
Tulethan paikalle vain terveenä, ja noudatathan hyvää käsihygieniaa sekä turvavälejä näyttelyssämme! Suosittelemme maskin käyttöä sistäiloissa.
Tervetuloa iloiseen näyttelyymme!
******************
WWFCS - Winter Wonderland Finnish Chinchilla Show 2021
Finnish Chinchilla Association (Suomen Chinchillayhdistys ry) holds a Finnish Chinchilla Show & Pet-exhibition on Saturday 20-11-2021

The show is held in Laukaa, in a premise of Valkola Nuorisoseura.
Address:
Valkolantie 555
41360 Valkola
LAUKAA
The judges of the official/open class are Catarina Börken Öhman & Anneli Åkerman, from Sweden. Assistant is Janette Jaatinen (judge in training).
The Pet-judge is Ella Lonka.
In a official/open class chinchilla must be registered in Finland or in other association abroad.
In a Pet-class animal doesn't need to be registered. Three best chinchillas are rewarded with throphies.
Registration fee is same in both classes.

Please don't bring ill, aggressive, pregnant or nursing chinchilla to the show!
Exhibitors must be present at the show 9:30 AM at the latest. The show will start at 10:00 AM.
Exhibitor brings his own boxes and showcubes for the chinchillas at show. Association rents few cubes for 2€ /cube.
Show Fees:
SCY members: 5€ / chinchilla
Non-members: 8€ / chinchilla
Registration on show: 10€ / chinchilla (chinchillas that are not registered before the show, but want to participate)
Show is free for the audience. There is little snacks and drinks for sale.
Payments to the Finnish Chinchilla Association account FI84 5016 1020 0621 53
Index number: 6541
Last day for registration is on Saturday 6.11.2021 23:59 PM
After this you may attend your chinchilla afterwards to Open-class or Pet-class at the show.
Copy of the receipt must be send to chinchillayhdistys@gmail.com until the last day of registration.
Form requires exhibitors name, e-mail address, info if you are this years member of SCY, total of the chinchillas attending to the show and info following:
* Full name of the chinchilla (including titles)
* Register number (in Finland or abroad in official class)
* Date of birth
* Class chinchilla is attending
* Sex (male / female)
* Color (also colors carried) and possible fur mutation (Angora, Curly)
* Possible certifications from SCY shows (date, place and judge who gave the cert)
* Breeder and country
* Owner and country/state
Chinchillas are separated to different classes from age to color and sex. Angoras and other fur mutations compete on their own classes as one class for one fur mutation.
Please come only not ill, and use good hand hygiene. We kindly recommend using masks inside show area.
Warm welcome to our show!

kaavake

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.