kasvattajat

SCY*- KASVATTAJAT

 

SCY*- kasvattajat ovat epävirallisia kasvattajia, joilla on Suomen Chinchillayhdistyksen hyväksymä harrastajakasvattajanimi ja mahdollisuus hakea virallista kasvattajanimeä SCY:n virallisten kasvattajanimiehtojen täyttyessä.

Suomen Chinchillayhdistyksen epävirallisen kasvattajan tunnistaa etuliitteestä SCY*.

 

 

VIRALLISET KASVATTAJAT

 

Viralliset kasvattajat ovat joko SCY:n ehtojen mukaan hakeneet virallista kasvattajanimeä tai siirtäneet jo olemassa olevan, eri chinchillayhdistyksessä hyväksytyn kasvattajanimensä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

 

 

KASVATTAJANIMEN HAKEMINEN SUOMEN CHINCHILLAYHDISTYS RY:HYN

 

SCY* kasvattajanimi

 

* SCY* kasvattajanimeä hakeva henkilö maksaa Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn 10 euron kasvattajanimihakemusmaksun yhdistyksen tilille FI84 5016 1020 0621 53 käyttäen viitenumeroa 5005.

 

* Yhteistä SCY* kasvattajanimeä voi hakea max kaksi (2) kasvattajaa. Tällöin molemmat maksavat SCY* kasvattajanimihakemusmaksun ja molempien tulee olla Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäseniä. Molempien tulee täyttää erilliset kasvattajanimilomakkeet (kasvattajanimivaihtoehtojen tulee olla samat ja samassa järjestyksessä). Jalostussuunnitelmalomake tulee olla kasvattajien yhdessä täyttämä. Jalostussuunnitelmassa mainittujen chinchillojen tulee olla joko yhteisomistuksessa kasvattajien kesken, tai vähintään yhden eläimen on oltava toisen kasvattajan täydessä omistuksessa, ja kahden muun eläimen toisen kasvattajan täydessä omistuksessa.

 

* Virallista kasvattajanimeä hakevan kasvattajan tulee olla ollut yhden (1) vuoden verran Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsen. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä päivästä kun jäsenmaksu on näkynyt Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilillä. Kasvattajan on myös pitänyt maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu, minä vuonna kasvattajanimeä hakee. Kasvattajanimen säilyminen edellyttää katkeamatonta jäsenyyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

Jäsenyyttä ei voi maksaa takautuvasti.

 

* SCY*kasvatusnimessä on etuliite SCY* + kasvattajanimi. Esim. SCY* Pilvilinnan.

 

* Hakijan tulee olla perehtynyt chinchillan oikeaoppiseen hoitoon ja chinchilloiden yleisempiin sairauksiin, sekä pystyä neuvomaan uusia chinchillaharrastajia näissä asioissa. Kasvattajan tulee olla tietoinen kasvattajan vastuustaan. Varmistaakseen virallista kasvattajanimeä hakevan henkilön pätevyyden ja perustiedot chinchilloista ja niiden jalostuksesta, kasvattajan tulee osoittaa tämä jalostussuunnitelmassaan.

Jalostussuunnitelmassa hakija kuvailee kasvatuksensa tavoitteita, jalostuseläintensä asuintiloja ja hoitoa sekä laatii jalostussuunnitelman hakemuksessa olevilla eläimillä. Jalostussuunnitelmaan sisältyvillä chinchilloilla tulee olla virallisen ulkomuotoluokan näyttelyarviot, jotka toimitetaan hakemuksen yhteydessä. Minkä tahansa yhdistyksen (Suomesta tai ulkomailta) näyttelyarvio hyväksytään, kunhan tulos on tyydyttävä, se on chinchillanäyttelystä ja vähintään virallisesta senior-luokasta (ei baby- tai junior-luokan arvio). Lisäksi hakijan itse tulee myös olla käynyt vähintään kerran chinchillanäyttelyssä (pvm/kk/vuosi), mutta ei välttämättä jalostussuunnitelmassa esiintyvien chinchillojen kanssa.

 

* Jalostussuunnitelman lisäksi liitteeksi vaaditaan kuvitteellinen risteytyskaavio värillä/väreillä, joita hakija aikoo kasvattaa.

 

* SCY*kasvattajanimeä hakeva henkilö sitoutuu kuvauttamaan jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä (kts. tarkemmat ehdot hammaskuvista alempaa).

 

* SCY* kasvattaja ei saa kasvattaja-alennusta rekisteröidessään kasvattejaan Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn, vaan maksaa normaalin rekisteröintimaksun, 4 euroa.

 

* Vuoden jäsenyys Suomen Chinchillayhdistys ry:ssä, SCY*-nimihakemus , Jalostussuunnitelma , sekä risteytyskaavio.

 

 

Virallinen kasvattajanimi

 

* SCY* kasvattaja voi ainoa halutessaan virallista kasvattajanimeä oltuaan kaksi (2) vuotta Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsen. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä päivästä kun jäsenmaksu on näkynyt Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilillä. Kasvattajan on myös pitänyt maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu, minä vuonna virallista kasvattajanimeä hakee.

Kasvattajanimen säilyminen edellyttää katkeamatonta jäsenyyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn. Jäsenyyttä ei voi maksaa takautuvasti.

 

* Hakiessaan virallisesta kasvattajanimeään oltuaan kaksi vuotta SCY* kasvattajana, hakija maksaa 10

euron kasvattajanimihakemusmaksun yhdistyksen tilille FI84 5016 1020 0621 53 käyttäen viitenumeroa 4006.

 

* Lisäksi hakijan tulee olla osallistunut yhteensä kahteen (2) yhdistyksen näyttelyyn eläintensä kanssa, esimerkiksi yhteen näyttelyyn / vuosi.

* Mikäli kasvattajan toiminta SCY*-kasvattajana on ollut sääntöjen mukaista ja hänellä on vaadittua näyttelyissä eläinten kanssa osallistumista, kasvattajanimi hyväksytään. Kun kasvattajanimi on hyväksytty, poistuu hakijan kasvattajanimestä SCY*etuliite, myös takautuvasti. Kasvattajanimen tulee olla sama kuin SCY*kasvattajanimen, eli kasvattajanimeä ei voi vaihtaa nimen virallistamisen yhteydessä, vaan sen pysyy samana. 

Mikäli havaitaan puutteita tai virheitä, eikä tilanne korjaannu kehotuksesta huolimatta, voidaan kasvattajalta evätä kasvattajanimen käyttö.

 

* Yhteistä virallista kasvattajanimeä voi hakea max kaksi (2) kasvattajaa. Tällöin molemmat maksavat virallisen kasvattajan kasvattajanimihakemusmaksun ja molempien tulee olla Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäseniä. Molempien tulee täyttää erilliset kasvattajanimilomakkeet (kasvattajanimivaihtoehtojen tulee olla samat ja samassa järjestyksessä). Jalostussuunnitelmalomake tulee olla kasvattajien yhdessä täyttämä. Jalostussuunnitelmassa mainittujen chinchillojen tulee olla joko yhteisomistuksessa kasvattajien kesken, tai vähintään yhden eläimen on oltava toisen kasvattajan täydessä omistuksessa, ja kahden muun eläimen toisen kasvattajan täydessä omistuksessa.

 

* Suomen Chinchillayhdistys ry:n virallinen chinchillakasvattaja saa alennuksen rekisteröidessään kasvattejaan. Rekisteröintimaksu yhdistyksen virallisille kasvattajille on 3 euroa.

 

* Virallista kasvattajanimeä hakevan henkilön tulee olla perehtynyt chinchillan oikeaoppiseen hoitoon ja chinchilloiden yleisempiin sairauksiin, sekä pystyä neuvomaan uusia chinchillaharrastajia näissä asioissa. Kasvattajan tulee olla tietoinen kasvattajan vastuustaan.

 

* Kasvattajanimen toisesta yhdistyksestä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn siirtävät henkilöt eivät maksa kasvattajanimihakemusta, eivätkä tee Jalostussunnitelmaa. Nimi myönnetään täyttämällä kasvattajanimen siirtämislomake, jonka Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitus hyväksyy.

 

* Kahden vuoden jäsenyys Suomen Chinchillayhdistys ry:ssä ja SCY*kasvattajana, nuhteettomuus sekä Virallisen nimen hakemus*

 

 

Molempia kasvattajanimiä koskevia sääntöjä

 

* Kasvattajalla/kasvattajilla voi olla vain yksi kasvattajanimi.

* Kaikkien jalostussuunnitelmassa mainittujen eläinten tulee olla rekisteröityjä Suomen Chinchillayhdisty ry:hyn. Näillä eläimillä tulee olla sukutiedot kaikkiin neljään isovanhempaan asti (nimi, sukupuoli, väri ja kasvattaja). Jalostuseläinten tulee olla hankittu viralliselta kasvattajalta, tai chinchillatarhalta. Vaihtoehtoisesti eläimiltä on löydyttävä näyttelymeriittejä Suomesta, tai ulkomailta. Mahdollisista näyttelymeriiteistä tulee laittaa näyttelyarvostelulomakkeiden kopiot kasvattajanimianomuksen liitetiedostoiksi. Hakiessaan kasvattajanimeä Suomen Chinchillayhdistys ry:n virallisten kasvattajien kasvateilla, rekisterikirjassa eläimen kohdalla ei saa olla mainintaa ”Ei jalostukseen”.

* Alle 18- vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus, sekä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallituksen hyväksyntä.

* Hakijan tulee noudattaa Suomen Chinchillayhdistys ry:n sääntöjä ja rekisteröidä tulevat kasvattinsa Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

* Kasvattajanimen tulee olla hyvän maun mukainen ja sen tulee olla selkeästi erilainen kuin jo aikaisemmin myönnetyt kasvattajanimet Suomessa ja ulkomailla. Nimi saa sisältää välilyönnin ( ), väliviivan (-), sekä heittomerkin (’). Muut erikoismerkit ovat kiellettyjä. Kasvattajanimi saa sisältää max kolme (3) sanaa. Väliviivalla erotetut sanat lasketaan kahdeksi sanaksi.

* Kaikkien jalostussuunnitelmassa mainittujen eläinten tulee olla terveitä, eikä niillä tule epäillä mahdollisesti perinnöllisiä sairauksia (esim. hammasvika tai epilepsia).

* Hakijalta ja kasvattajilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä. 

* Jalostussuunnitelmassa ei saa käyttää alle 10 kuukauden ikäisiä naaraita tai alle 6 kuukauden ikäisiä uroksia.

* Jalostussuunnitelmaan ei voi merkitä steriloituja tai kastroituja chinchilloja.

* Kaikkien jalostussuunnitelmassa esiintyvien chinchillojen tulee olla hakijan omistuksessa, tai yhteistä kasvattajanimeä hakevien kasvattajien omistuksessa. Jalostussuunnitelmassa ei voi käyttää sijoituseläimiä sijoitusaikana. Yhteisomistuseläimiltä (toisen kuin yhteistä kasvattajanimeä hakevan henkilön kanssa) vaaditaan toisen omistajan kirjallinen suostumus.

* Jalostussuunnitelmassa tulee käyttää vähintään kolmea (3) chinchillaa, joista vähintään yhden tulee olla eri sukupuolta, mitä kaksi muuta jalostuschinchillaa ovat. Jalostussuunnitelmassa ei voi yhdistää letaalitekijöitä omaavia pareja (white*white/ velvet*velvet) keskenään.

* Jalostussuunnitelmassa ei hyväksytä liian sisäsiittoisia yhdistelmiä. Puoliserkukset ja sitä kauempaa olevat yhtenäiset sukulaisuudet hyväksytään. Jos et ole varma sisäsiittoisuudesta tulevilla yhdistelmilläsi, ota yhteyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukseen.

* Jalostussuunnitelmasta on tultava ilmi millaiset tilat chinchilloilla on. Hakijan tulee kohdella eläimiään Suomen eläinsuojelulain mukaisesti. Kaikilla chinchilloilla tulee olla lakisääteiset minimitat täyttävät häkit. Vakavaan eläinsuojelurikokseen syyllistyneeltä kasvattajalta voidaan evätä kasvattajanimi hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

* Myönnettyä kasvattajanimeä ei voi siirtää toiselle kasvattajalle.

* Kasvattajanimen voi vaihtaa kerran (1) painavasta ja pätevästä syystä. Tällöin anomus tulee tehdä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukselle, joka käsittelee nimen vaihdoksen ja hyväksyy sen.

* Halutessaan lopettaa kasvattajanimensä, kasvattajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukselle. Kasvattajien omistaessa yhteisen kasvattajanimen ja toisen kasvattajan halutessa lakkauttaa kasvattajanimensä, nimi jää voimaan toiselle kasvattajalle.

* Kerran kasvattajanimensä lakkauttanut kasvattaja ei voi anoa uutta tai samaa kasvattajanimeä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

 

***

Virallinen kasvattajanimilomake

SCY* kasvattajanimianomus

Jalostussuunnitelma

 

Kaikki kasvattajanimilomakkeissa ja jalostussuunnitelmalomakkeessa merkityt kohdat tulee täyttää ja vaaditut liitetiedostot lähettää

chinchillayhdistys@gmail.com

 

*Mikäli haet Virallista Kasvattajanimeä ja olet tullut hyväksytyksi SCY*-kasvattajaksi ennen vuotta 2019, huomioithan liitetiedostot jotka ovat nykyisessä hakemuksessa

 

Puutteelliset nimianomukset ja jalostussuunnitelmat lähetetään takaisin täydennettäviksi.

Selkeästi puutteelliset tai muuten osaamistaidon puutteesta kertovat hakemukset lähetetään takaisin, ja hallitus voi määrätä tämän lisäksi kuuden kuukauden (6kk) karenssin uuden hakemuksen lähettämiseen. Tällä taataan, että hakija kartuttaa puuttuvaa tietotaitoa, ja paneutuu hakemukseensa uudelleen.

 

SCY* kasvattajanimeä hakevat henkilöt täyttävät SCY* kasvattajanimilomakkeen, toimittavat vaaditut liitteet, risteytyskaavion sekä jalostussuunnitelmalomakkeen.

Virallista kasvattajanimeä hakevat henkilöt täyttävät virallinen kasvattajanimilomakkeen liitteineen.

 

Hakemus käsitellään vasta, kun siinä on täytettynä kaikki lomakkeiden vaatimat tiedot, lähetetty vaaditut liitetiedostot, sekä kun kasvattajanimimaksu on maksettu Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilille.

 

Kasvattajanimihakemukset käsittelee Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitus, joka myöntää kasvattajanimet jäsenilleen. Hallitukseen kuuluvan hakijan nimihakemuksen käsittelee Suomen Chinchillayhdistys ry:n hyväksymä virallinen kasvattaja/ kasvattajat, jolla/ joilla on hallituksen myöntämä lupa.

 

 

HAMMASKUVAUS

 

Yhdistyksen kasvattajilta ja kasvattajaksi hakevilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä. Sitoumus tulee antaa SCY*kasvattajanimihakemuksen yhteydessä. Nykyisille kasvattajille (SCY* ja viralliset) annetaan siirtymäaika jalostusyksilöiden hammaskuvauksien toteuttamiseksi vuoden 2022 loppuun saakka.  Tämän jälkeen eli 1.1.2023 alkaen kaikkia kasvattajan jalostuksessa toteuttamia yhdistelmiä koskevat vaatimukset hammaskuvien osalta. Mikäli kasvattaja ei halua sitoutua hammaskuviin, hänellä on oikeus lakkauttaa kasvattajanimensä. Hammaskuvausseurannan laiminlyönti johtaa kasvattajanimen menettämiseen.

 

 

Hammaskuvauksien tarkoituksena on edistää eettistä chinchillakasvatusta ja chinchillojen terveyttä sekä vähentää perinnöllisiä hammasvikoja Suomen chinchillakannassa. Röntgenkuvaus on ainut luotettava menetelmä vielä varhaisessa vaiheessa olevien hammasvikojen todentamiseen ennen kuin chinchilla kärsii. Rekisteriin on suunnitteilla kohta merkinnälle hammaskuvattu (kyllä/ei, pvm, paikka jossa kuvaus on suoritettu ja kuvauksen tulos). Pienille poikasille rekisteriin tulee merkintä onko vanhempien hampaita kuvattu ja vuosiluku. Myöhemmin rekisteriin merkitään hammaskuvauksien tulos chinchillan itsensä osalta.

 

 

 Hammaskuvauksen tarkemmat ehdot:

 

o   Kasvattajan tulee kuvauttaa chinchillansa hampaat 1 – 6 v iässä ennen sen käyttämistä jalostuksessa

  • Kasvattaja voi teettää yksilöllä korkeintaan yhden poikueen jos vähintään sen toisen vanhemman hampaat on kuvattu ja todettu terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ole ilmennyt kuvauksen jälkeen eikä toisella vanhemmalla tai sen suvussa ole tiedossa hammasvikaa
  • Kasvattaja voi teettää yksilöllä kaksi poikuetta, mikäli sen molempien vanhempien hampaat on kuvattu ja todettu terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ole ilmennyt kuvauksen jälkeen
  • Kasvattaja voi teettää yksilöllä kolme poikutta tai enemmän, mikäli sen hampaat kuvataan ja todetaan terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ilmene kuvauksen jälkeen
  • Mikäli edellä esitetyt ehdot eivät täyty, chinchillaa ei voi käyttää jalostuksessa.

 

 

 o   Mikäli yksilön ja sen vanhempien hampaat ovat röntgenkuvien perusteella terveet, mutta jossain sukuhaarassa tiedetään olevan hammasvikaa, kasvattaja käyttää omaa harkintaa eläimen käytöstä jalostuksessa sen mukaan, minkä ikäisellä yksilöllä ja miten lähellä sukupuussa hammasviasta kärsivä yksilö on kasvattajan mahdolliseen jalostusyksilöön nähden (sukulaisuusaste). Esimerkiksi yli 6 vuoden ikäisen chinchillan hampaissa näkyvät muutokset eivät ole yhtä rajusti jalostusta karsivia kuin nuoremmilla yksilöillä.

 

o   Jos kasvattaja käyttää jalostuksessa 1 – 3 vuoden ikäistä hammaskuvattua chinchillaa, tulee sen hampaat kuvauttaa toistamiseen 4 – 6 vuoden iässä, mikäli chinchillan käyttö jalostuksessa jatkuu.