liittyminen ja vuosimaksut

Yhdistykseen liittyminen

 

Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsenyyttä voit anoa täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen ja maksamalla jäsenmaksun. Jäsenmaksu on yhdelle kalenterivuodelle kerrallaan (01.01.20XX-31.12.20XX).

 

Toimi seuraavasti

 

1. Avaa liittymislomake ja tallenna se koneellesi nimellä. (On erittäin tärkeää tallentaa lomake ennen täyttämistä!)
2. Täytä lomakkeeseen vaaditut tiedot ja tallenna lomake koneellesi.
3. Lähetä täytetty lomake yhdistyksen jäsenrekisteröitsijälle sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen chinchillayhdistys@gmail.com

 

Kun olet lähettänyt jäsenanomuskaavakkeen, SCY:n hallitus hyväksyy sen ja jäsenrekisterin ylläpitäjä lähettää sinulle viitenumeron, sekä maksutiedot vuosimaksua varten. Kun maksu on maksettu ja rahastonhoitaja on sen varmentanut, lähettää jäsenrekisteröitsijä sinulle salasanan, joka oikeuttaa pääsyyn jäsenille varatuille alueille sivustolla, sekä jäsenkorttisi, joka oikeuttaa yhteistyötahojen etuihin ja alennuksiin. Voit myös lähettää jäsenrekisteröitsijälle kuittikopion jäsenmaksusta, joka nopeuttaa jäsenyyden alkamista.

 

Jäsenanomuskaavake on voimassa 31 päivää sen saapumisesta jäsenrekisteröitsijälle. Jos jäsenmaksua ei ole tähän mennessä maksettu, jäsentiedot poistetaan jäsenrekisteristä ja jäsenyyttä tulee anoa uudelleen täyttämällä jäsenanomuskaavake ja maksamalla jäsenmaksu 31 päivän kuluessa. Jos henkilö ei ole maksanut jäsenmaksua kahden jäsenanomushakemuksen jälkeen (yht. 62 päivää) / vuosi, henkilö ei voi hakea jäsenyyttä enää kyseiselle kalenterivuodelle.

 

Huom: Jos et saa vastausta jäsenrekisterinpitäjältä 7 päivän kuluessa, ota yhteyttä chinchillayhdistys@gmail.com .

Muista myös tarkistaa sähköpostisi roskapostilaatikko, joillakin osa viesteistä ohjautuu sinne.

 

Yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot ovat salaisia, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

SCY:n jäsenyys oikeuttaa sinut:

 

Jos jäsenasioissa tulee kysyttävää, tai et ole saanut seitsemän (7) päivän sisällä varmennetta jäsenanomuksen suhteen, ota yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään chinchillayhdistys.rekisteri@gmail.com
HUOM! Muista tarkistaa sähköpostisi roskapostilaatikko, jostain syystä osalla viestit ohjautuvat sinne.

 

(Huom! Jos jäsenanomuskaavakkeen kanssa on ongelmia, lataa uusin Adobe Reader koneellesi: http://get.adobe.com/fi/reader/
Jostain syystä vanha versio ei tue uusinta. Jos kaavakkeen täyttäminen ei vieläkään onnistu, ota yhteyttä chinchillayhdistys.rekisteri@gmail.com)

Jäsenmaksut vuonna 2019

 

Vuosijäsen: 20 euroa
Perhejäsen: 5 euroa
Ainaisjäsen: 200 euroa
Kunniajäsen: 0 euroa (kutsutaan hallituksen toimesta)
Asiantuntijajäsen: 0 euroa (kutsutaan hallituksen toimesta)
Nuorisojäsen: 15 euroa (alle 15 vuotias)
Yhteisöjäsen: 40 euroa
Kannatusjäsen: 30 euroa

 

Vuoden 2019 jäsenmaksutiedot lähetetään SCY:n vanhoille jäsenille tammikuun lopussa/ helmikuun alussa. Uudet jäsenet lähettävät ilmoittautumislomakkeen täytettynä: chinchillayhdistys.reksteri@gmail.com

Tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

 

Suomen Chinchillayhdistys (SCY) ry
Y-tunnus: 26182172
Tampere
p. 050 561 3477
sähköposti: chinchillayhdistys.rekisteri@gmail.com

 

 

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

 

 

Sara Paloneva, Chinchilla- ja jäsenrekisteri
sähköposti: chinchillayhdistys.rekisteri@gmail.com

 

 

3. Henkilörekisterin nimi

 

 

Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsen- ja tapahtumarekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain (503/1989) velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä, rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisessä myös toimintaan liittyvään oikeutettuun etuun.

 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, jäsenmaksujen kerääminen, toiminnasta jäsenille tiedottaminen, kasvattajalistauksen ylläpitäminen, chinchillojen rekisteröinti sekä päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

 

Alle 18-vuotiaiden henkilötietojen käsittely perustuu vanhempien antamaan nimenomaiseen suostumukseen.

 

Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan suunniteluun ja tilastointiin.

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään

 

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä tai jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Jäsenet voivat päivittää tietojaan olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön

 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

 

 

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa voidaan käsitellä myös oikeutetun edun perusteella tapahtuman järjestämiseksi välttämättömiä tietoja.

 

Käsiteltäviä tietoja ovat:

 

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • osoite ja kotipaikka
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • jäsennumero, jäsenlaji, jäsenyyden alkupäivä sekä jäsenyyden kesto
 • jäsenmaksun maksupäivä
 • käyttäjätunnus ja salasana yhdistyksen sivuille
 • luottamustehtävä yhdistyksessä

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen

 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille esimerkiksi viranomaisen lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

 

8. Henkilötietojen suojaus

 

 

Henkilötietorekisteri säilytetään sähköisessä muodossa ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy järjestelmään on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy jäsenrekisteriin on suojattu käyttöoikeuksien valvonnalla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Jäsenrekisteriin on pääsy vain puheenjohtajalla ja rekisteri vastuuhenkilöllä. Sähköpostiliikenteessä käsiteltäviä henkilötietoja siirretään ainoastaan yhdistyksen itse hallinnoimissa sähköpostiosoitteissa, joiden käyttö on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

 

9. Tietojen säilytysaika

 

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan. Tapahtumiin osallistuneiden tietoja säilytetään kolme vuotta tapahtuman päättymisestä. Tietojen poistot tehdään vuoden lopussa.

 

Anonymisoituja ja pseudonymisoituja tietoja voidaan säilyttää tilastollisia tarkoituksia varten.

 

 

10. Profilointi

 

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 

 

Rekisteriä ei toistaiseksi käytetä suoramarkkinointiin lukuun ottamatta yhdistyksen omia viestejä jäsenilleen.

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, jolloin rekisteröity samalla eroaa yhdistyksen jäsenyydestä;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

 

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 

13. Yhteydenotot

 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse jäsenrekisterin hoitajaan osoitteeseen chinchillayhdistys@gmail.com.